Women’s Auxiliary

 

 President Zina Axarlis
 Vice President Polimnia Nikoloudakis
 Secretary Anastasia Starakis
 Treasurer Kalliopi Leontakis
Public Relations Eugenia Touloupis
 Members Niki  Paterakis, Eleni Paterakis, Ioanna Kastrinakis, Vasiliki Koukouvitakis, Effie Paterakis, Pigi Papamakarios, Ioanna Kouridakis, Eleni Giannakoudakis, Thalia Mataxakis, Kassiani Kontoudakis